NASCHOLING BIJ VERKEERSSCHOOL NELEN AMSTERDAM EN PURMEREND

Om beroepschauffeur te blijven, zijn chauffeurs verplicht iedere vijf jaar minimaal 35 uur nascholing te volgen.  Als u binnen de gestelde 5 jaar niet voldaan heeft aan deze nascholingsplicht, bent u niet meer vakbekwaam en mag u uw vak als beroepschauffeur niet meer uitoefenen totdat u wel de 35 uur gevolgd heeft.

De nascholing moet bestaan uit cursussen die door CCV gecertificeerd zijn. Iedere chauffeur kan zelf een keuze maken uit de door CCV gecertificeerde nascholingscursussen. Van de 35 uur nascholing moet een chauffeur minimaal één dag (7 uur) een praktijktraining (Het Nieuwe Rijden of Schadepreventie) volgen.

Verkeersschool Nelen Amsterdam en Purmerend biedt cursussen voor bus- en vrachtautochauffeurs aan welke allemaal gecertificeerd en erkend door het CCV.

OPLEIDINGEN NASCHOLING BIJ NELEN AMSTERDAM EN PURMEREND

THEORIE NASCHOLING CODE 95

Hier treft u de mogelijkheden aan van al onze beschikbare theorie lessen (klassikaal).

Lees verder »

COMPLEET NASCHOLINGSPAKKET

Verkeersschool Nelen biedt u een compleet nascholingsprogramma, waarna u weer voor 5 jaar vakbekwaam bent en de code 95 op uw rijbewijs heeft.

Lees verder »

BEKIJK DE PRIJZEN

U kunt bij ons kiezen voor het complete pakket of u kunt zelf een keuze maken uit de beschikbare opleidingen.

Lees verder »

PRAKTIJK NASCHOLING CODE 95

Hier treft u de mogelijkheden aan voor al onze beschikbare praktijklessen.

Lees verder »

INSCHRIJVEN

Hier kunt u zich voor 1 of meerdere opleidingen inschrijven.

Lees verder »

THEORIE NASCHOLING CODE 95 C/D

Theorie: U 14 – Communicatieve en sociale vaardigheden

Tijdens de cursus behandelen we representativiteit en beroepshouding. Aan bod komen onder andere klantbenadering, commercieel gedrag, klachtenafhandeling, het handelen en denken vanuit diverse achtergronden en omgaan met stress situaties.

Theorie: U 15 – Sociale veiligheid en omgaan met agressie

Als chauffeur kom je regelmatig in contact met derden, zoals passagiers, verkeersdeelnemers en planners. Door gebrekkige, onvolledige of ongepaste communicatie kunnen er allerlei problemen ontstaan. Om kunnen gaan met bijvoorbeeld agressie en conflicten is dan van essentieel belang. Een code 95 cursus sociale veiligheid en omgaan met agressie is dan dus belangrijk.

Theorie: U 16 – Heftruck

Deze Heftruck opleiding bestaat uit een theoretisch- en praktisch gedeelte.

Theorie: U 21 – EHBO, Levensreddend handelen onderweg

De algemene standaardcertificering voor iedereen die in staat wil zijn om eerste hulp te kunnen bieden bij ongelukken. Met EHBO heeft u een grotere hoeveelheid kennis met betrekking tot ziektes, klachten en letsel en u kunt daardoor in meer noodgevallen hulpverlenen.

Theorie: U 23 – Digitale Tachograaf en boordcomputers

Alle regels omtrent de digitale tachograaf en het gebruik ervan worden in deze cursus behandeld. Tevens staat het item boordcomputers centraal.

Theorie: U 24 – Chauffeursdag

Het doel van de cursus is het opfrissen van de theoretische kennis en praktische vaardigheden om een vrachtauto of autobus veilig en verantwoord te kunnen besturen. In de cursus wordt afhankelijk van de doelgroep en wensen van de klant aandacht besteed aan voertuigbeheersing, manoeuvreren, opfrissen van kennis omtrent verkeers- en vervoerswetgeving, communicatieve vaardigheden, fysieke belasting, omgaan met de passagiers, ergonomie en ladingzekering.

Theorie: U 45-3 M1: Professionele verkeersdeelname & actuele verkeerskennis

Deze cursus behandelt alle elementen die een rol spelen bij een veilige, professionele verkeersdeelname. Centraal staat het bevorderen van de verkeersveiligheid door eigen gedrag, omgang met andere weggebruikers, verkleinen van de kans op schades en ongevallen en kennis van de actuele verkeersregels.

Theorie: U 45-3 M43: Veiligheid tijdens het werk, leefstijl en gezondheid

Deze cursus geeft handvatten en onderstreept de eigen verantwoordelijkheid van de chauffeur. Inzicht in beroepsrisico’s, oorzaken van arbeidsongevallen en hoe deze te voorkomen helpen de chauffeur om zijn beroep te kunnen blijven uitoefenen.

Theorie: U 45-3 M5  Laden & Lossen, Rijden & Rusten

Deze cursus geeft herhaalt en onderstreept alle wettelijke kaders waarbinnen de chauffeur zijn beroep moet uitoefenen. Verder krijgt de chauffeur praktische kennis en vaardigheden in het efficient en veilig vervoeren van lading.

De waarde voor elke nascholingsdag is 7 uur. 

 

PRAKTIJKLESSEN CATEGORIE D BIJ NELEN IN AMSTERDAM

Hoeveel rijlessen u nodig heeft, is vooraf natuurlijk niet te zeggen. Daarom spreken we graag eerst een intake (een les van 2 uur) af, waarna onze instructeur een goed advies kan geven over het te volgen lesprogramma tot aan het examen. Het afgesproken lesprogramma en de examendatum kunnen direct na de intake worden vastgelegd. Zo weet u direct waar u aan toe bent en wat de totale kosten voor u zullen zijn. Verkeersschool Nelen geeft altijd les in lesblokken van (minimaal) twee uur.

PRAKTIJK NASCHOLING CODE 95 C/D

Het Nieuwe Rijden C/D – WO1-1 (7 uur)
In deze les leert men economisch en milieuvriendelijk met het voertuig om te gaan. Een goede zaak om financiële besparingen te realiseren en een bijdrage te leveren aan een goed en acceptabel milieu
Waarde: 7 uur.

Rijoptimalisatie Schadepreventie C/D – W02-1 (7 uur)
In bus of vrachtwagen te volgen met 2 personen tegelijk. In deze les leert men defensiever te rijden en wordt men bewust gemaakt van de risicovolle situaties die men op de weg tegenkomt.
Waarde: 7 uur.

NASCHOLING PRIJZEN THEORIEDAG CODE95

Professionele verkeersdeelname & actuele verkeerskennis C/D – U 45-3 M1 € 181,50 (exclusief aan- en afmeldkosten CCV)
Veiligheid tijdens het werk, leefstijl en gezondheid C/D – U 45-3 M4 € 181,50 (exclusief aan- en afmeldkosten CCV)
Laden en lossen, rijden en rusten C/D – U 45-3 M5 € 181,50 (exclusief aan- en afmeldkosten CCV)
Communicatieve en sociale vaardigheden – U14 € 181,50 (exclusief aan- en afmeldkosten CCV)
EHBO / BHV – U21 € 174,15 (exclusief aan- en afmeldkosten CCV)
 

NASCHOLING PRIJZEN PRAKTIJKDAG CODE95

Het Nieuwe Rijden C/D – W01-1 (7 uur) € 332,75 (exclusief aan- en afmeldkosten CCV)
Rijoptimalisatie Schadepreventie C/D – W02-1 (7 uur) € 332,75 (exclusief aan- en afmeldkosten CCV)

JA, IK WIL GRAAG MEER WETEN!