FEEDBACK

Verkeersschool Nelen staat altijd open voor verbetering. Daarom zien wij graag uw feedback tegemoet. Mocht u dit met ons willen delen, dan kan dit uiteraard. U kunt tijdens openingstijden bellen met Verkeersschool Nelen Amsterdam op telefoonnummer 020-6633773 en buiten werktijd een email sturen naar info@nelen.nl, dan bellen wij u de eerstvolgende werkdag terug.

KLACHTENREGLEMENT

Heeft u een klacht over de Verkeersschool? Dan kunt u een klacht indienen via de e-mail. Deze kunt u sturen naar info@nelen.nl

Wij streven ernaar uw klacht binnen 14 dagen in behandeling te nemen. Wij vragen u vriendelijk om uw volledige naam en telefoonnummer in de e-mail te vermelden.

Klachten worden binnen vastgestelde termijnen afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, informeren wij de deelnemer hiervan binnen vastgestelde termijnen (14 dagen) van het uitstel en zullen dit toelichten; tevens zullen wij een indicatie geven wanneer wij uitsluitsel kunnen geven.
Klachten zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld.

Mocht u er samen niet uitkomen met Verkeerschool Nelen, dan kunt u een klacht indienen bij de Brancheorganisatie. Verkeersschool Nelen is aangesloten bij de Federatie Autorijschool Management (FAM). De FAM werd opgericht om binnen de federatie aanwezige kennis te bundelen en beschikbaar te stellen voor het gezamenlijke belang van de leden. De FAM is een vooruitstrevende, moderne en naar de toekomst gerichte organisatie die haar aandachtsveld vooral ook richt op externe betrekkingen met de overheid en met andere organisaties in Nederland en Europa.

Het oordeel van de beroepsinstantie is voor Verkeersschool Nelen bindend; eventuele consequenties worden door Verkeersschool Nelen snel afgehandeld.

Klik hier voor de klachtenprocedure van de FAM.

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.