Rijles Amsterdam aanhanger achter vrachtwagen

Vakbekwaamheid/code95 beroepschauffeur Amsterdam en Purmerend

Vakbekwaamheid (code 95)

De code vakbekwaamheid (code 95) is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C of D noodzakelijk is.

De theorieopleiding

Voordat u op praktijkexamen mag, zult u naast de medische keuring bij de arbo-arts (deze vind elke maand op onze verkeersschool plaats!), ook alle theorie onderdelen behaald moeten hebben. Dit bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Verkeer en Techniek (RV1) zowel voor C als D
  • Administratie goederenvervoer C (V2C en V3C)
  • Administratie personenvervoer D (V2D en V3D)

Elke maand starten er weer nieuwe cursussen!

De snelle dagopleiding van Verkeersschool Nelen

RV1: 4 lesdagen in een tijdsbestek van 2 weken, tijden: 10.00-16.00 uur
V2C + V3C: 4 lesdagen in een tijdsbestek van 2 weken, tijden: 10.00-16.00 uur
V2D + V3D: 3 lesdagen in een tijdsbestek van 2 weken, tijden: 10.00-16.00 uur

De examens zullen kort na afloop van de cursus plaatsvinden.

De Praktische toets en de Toets Besloten Terrein

Om naast de vakbekwaamheid ook de code 95 op het rijbewijs bijgeschreven te krijgen zult u naast het theoretische gedeelte V3C/D ook de praktische toets en de toets besloten terrein moeten afleggen.

De Praktische Toets

Tijdens deze toets is er o.a. aandacht voor laden en lossen, voorkomen van criminaliteit en illegaliteit, maatregelen bij noodsituaties, invullen van een Europees schadeformulier en voorkomen van fysieke risico’s.

Toets Besloten Terrein

Tijdens deze toets zal de vakbekwaamheid van de kandidaat getoetst worden op het gebied van voertuigcontrole en manoeuvreren. U zult 7 bijzondere verrichtingen dienen uit te voeren. Deze toets duurt 30 minuten en heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.

Prijzen voor theorieles en praktijkexamen code vakbekwaamheid

Onze prijzen kunt u vinden onder de button “Prijzen